Aanbod

Je kan bij ons terecht voor therapie, counseling en persoonlijke ontwikkeling.

Bij therapie ga je samen met je therapeut in proces, de therapeut biedt geen oplossingen aan, maar ondersteunt je, in het zoeken naar mogelijkheden en het ontdekken van inzichten, eigen krachten en oplossingen. Jouw hulpvragen staan centraal en jij bepaalt het tempo. Zo kan ieder een uniek traject afleggen. De therapeut gaat zorgvuldig te werk en benadert iedere betrokkene met respect. Je hulpvraag kan van verschillende aard zijn zoals depressieve gevoelens, burn-out, verslavingsproblematiek, relatieproblemen, traumatische ervaringen, angsten ...

Bij counseling richten we ons op het hier en nu en ga je samen met je coach bekijken hoe we je huidige problemen kunnen hanteren en oplossen. We gebruiken verschillende methodieken om de kennis over jezelf en je eigen vaardigheden te vergroten. We vertrekken vanuit jouw levensvragen en zoeken samen naar antwoorden. Je hulpvraag kan van verschillende aard zijn zoals 'waar wil ik met mijn leven naar toe', 'past deze job of relatie nog bij mij', 'hoe kan ik anders omgaan met mijn kinderen' ....

Persoonlijk ontwikkeling richt zich tot wie op zoek is naar zingeving en inzichten in het eigen functioneren en dat van anderen. Voor wie zijn potentieel beter wil benutten en in contact wil komen met zijn of haar natuurlijke talenten. Voor wie richting zoekt in zijn leven en met zelfvertrouwen zijn doelen wil realiseren. In dit traject op maat werken we rond verschillende thema’s met wetenschappelijke modellen uit de westerse psychologie, aangevuld met inzichten en methodieken uit oosterse wijsheden .